Urinair stelsel

Hof ter Roye: Urinair stelsel

Het urinair stelsel bestaat uit de blaas, urineleiders, plasbuis en de nieren.

Vele kleine beetjes plassen, pijn bij plassen, bloedplassen… kunnen wijzen op aandoeningen van het lager urinair stelsel (blaas, urineleiders, plasbuis). Veel drinken, veel plassen en lusteloosheid kan o.a. wijzen op nierproblemen.

Veel voorkomende problemen zijn: blaasontsteking, blaasgruis, blaasstenen en nierfalen.

Blaasontsteking

Blaasontsteking wordt regelmatig gezien bij honden en katten. De oorzaken hiervan zijn erg verschillend voor beide diersoorten!

Bij honden ontstaat dit meestal door een opklimmende bacterie van buitenaf. Ook komen er soms gruis of steentjes voor.

Bij katten ontstaat dit heel vaak door blaasgruis of -steentjes en maar zelden door een bacterie. Bij katers kan gruis zelfs vastlopen in de urinebuis, waardoor deze niet meer kunnen plassen en de nieren kunnen blokkeren. Dit is altijd een spoedgeval!
Stress kan eveneens een oorzaak van blaasontsteking zijn bij de kat.

Symptomen

Vele kleine beetjes plassen, verhoogde drang om te plassen, soms verhoogde drankopname. Katers met een verstopping gaan vaak schreeuwen als ze op de kattenbak gaan.

Diagnose

Meestal wordt er gestart met een urineonderzoek. Dit gebeurt met een urinestick. Vervolgens wordt de urine microscopisch onderzocht om urinekristallen of –gruis op te sporen.

Behandeling

Bij honden wordt er vaak met antibiotica opgestart. Indien er blaasgruis aanwezig is, wordt de hond bijkomend op een speciaal dieet gezet.

Een blaasontsteking bij de kat dient zelden behandeld te worden met antibiotica. Wel krijgt de kat een ontstekingsremmer mee. Bij gruis wordt er bijkomend een speciaal dieet gegeven.

Bij katers met een verstopping wordt er zo snel mogelijk een urinesonde geplaatst aangezien de situatie levensbedreigend is voor hem!

Indien medische oorzaken uitgesloten zijn, kan het abnormaal plasgedrag bij katten ook afkomstig zijn door stress. Dit is vaak moeilijk om aan te pakken. Hier volgen enkele tips voor plasproblemen bij katten: voldoende en propere kattenbakken op veilige plaatsen, feromonenpreparaten en/of kattenkruid, wateropname stimuleren, plasjes schoonmaken met Urine Off (gebruik dus geen klassieke schoonmaakmiddelen hiervoor!).