Spoed

Hof ter Roye: Spoed

Spoed wordt bedoeld wanneer je huisdier zich in een levensbedreigende situatie bevindt. U neemt best altijd eerst telefonisch contact op op het nummer 089 86 00 43, zo kan alles al in gereedheid gebracht worden om de spoedpatiënt zo snel mogelijk te kunnen verder helpen!

Spoedgevallen

Aanrijding
 • Raadpleeg de dierenarts bij ademhalingsproblemen, bloedingen, breuken, sufheid...of indien de algemene toestand snel achteruitgaat.
 • Bedek open botbreuken met een doek. Bied tegendruk bij bloedingen.
Ademhalingsprobleem
 • Raadpleeg de dierenarts bij blauwverkleurde tong, snakken naar adem, pompen met het hele lichaam.
 • Laat het dier zelf een goede houding kiezen en zorg voor ventilatie en verkoeling.
Allergische reactie
 • Raadpleeg de dierenarts bij plotse zwelling van de kop, neus, hals of poten en bij ademnood. Er kan ook ernstige jeuk aanwezig zijn.
 • Verkoel de zwelling met een natte doek.
Bloeding
 • Raadpleeg de dierenarts bij erg bloedverlies.
 • Probeer zelf tegendruk te bieden op de wonde met een verband, doek of met de hand.
Braken of diarree
 • Kittens en puppy’s zijn erg vatbaar voor uitdroging.
 • Raadpleeg de dierenarts bij onophoudelijk braken of diarree.
Epilepsie
 • Raadpleeg de dierenarts bij een aanval die langer dan 5 minuten duurt of aanvallen die elkaar blijven opvolgen. 
 • Er kan reeds valium-suppo rectaal toegediend worden.
Hypoglycemie of suikertekort
 • Chihuahuapups en andere kleine rassen zijn gevoelig voor suikertekorten.
 • Raadpleeg de dierenarts bij zwakte, sufheid, omvallen of als de pup koud aanvoelt.
 • Smeer wat honing of druivensuiker onder de tong.
Maden
 • Dit kan optreden bij warm weer en wordt regelmatig bij konijnen gezien. Hang een vliegengaas over het hok ter bescherming.
 • Raadpleeg de dierenarts indien u maden ziet (t.h.v. achterwerk, wonden...).
 • Spoel al zoveel mogelijk maden weg met lauw water.
Niet kunnen plassen
 • Katers zijn gevoelig voor verstopte urinewegen.
 • Raadpleeg de dierenarts indien de kater schreeuwt tijdens het plassen, veelvuldig op de kattenbak wil gaan of grote moeite heeft met plassen.
Opzwellende buik
 • Grote hondenrassen zijn gevoelig voor maagtorsies of maagkantelingen.
 • Raadpleeg de dierenarts bij plots erge opzetting van de buik, kwijlen of pogingen tot braken.
Oververhitting
 • Vermijd lange wandelingen bij warm weer. Laat uw dier nooit lang in de auto in volle zon.
 • Raadpleeg de dierenarts bij ernstig hijgen/kwijlen, blauwverkleurde tong, zwakte, bewusteloosheid. 
 • Koel het dier af met natte doeken. Temperatuur het dier, de lichaamstemperatuur mag maximum 39°C zijn.
Probleem tijdens de bevalling
 • Raadpleeg de dierenarts indien het moederdier reeds een half uur hard aan het persen is zonder dat er een pup/kitten geboren wordt, ze groene uitvloei vertoont zonder te persen, de tijd tussen de geboorte van de pups/kittens langer dan 45 minuten bedraagt.
Vergiftiging
 • Raadpleeg de dierenarts altijd bij een vermoeden van vergiftiging. Tekenen van vergiftiging kunnen braken/diarree, overmatig speekselen of stuiptrekkingen zijn.
 • Probeer de samenstelling van het gif te achterhalen of  breng de verpakking mee. 
Verlamming
 • Raadpleeg de dierenarts bij plotse verlammingsverschijnselen, plots niet meer recht kunnen of slepen met de poten.
Wonde
 • Raadpleeg de dierenarts bij grote snij- of bijtwonden. Hechten gebeurt best binnen de 6 uur.